Historie

 

slider achterhuis

” DE LANGE WILM ” – van BOERDERIJ TOT PENSIONSTAL

In het midden van de driehoek Doetinchem, Zelhem en Halle ligt aan de Nijmansweg 6 boerderij ” de Lange Wilm”. Vroeger was het een mengveebedrijf van Han en Willemien Woolschot met koeien, kalveren, varkens en paarden. Zoals gebruikelijk in de jaren 70-80 van de vorige eeuw, werkten beiden op de boerderij. Han deed de koeien en Willemien de varkens en de kalveren. De beide dochters, Liesbeth en Annet , zo jong als ze waren, hielpen samen met oma Dies ook mee.

In 1987 overleed Willemien Woolschot en brak een moeilijke tijd aan. Han moest keuzes maken. De varkens gingen weg en de varkensstal was leeg. Men vroeg Han of er een paard gestald kon worden. De stal werd verbouwd en het eerste pensionpaard was een feit. Om meer inkomen te garanderen moest Han het veebedrijf uitbreiden of een andere oplossing zoeken. Han had als hobby het aangespannen rijden. Hij reed veel wedstrijden met tweespan paarden. Samen met Robert, partner van Annet, richtte hij ook paarden af die voor de koets konden lopen.

Na lang wikken en wegen werd besloten dat de Lange Wilm een pension-en africhtingsstal voor paarden zou worden. Een opvolger was belangrijk omdat Han inmiddels rond de 50 was. Liesbeth had geen belangstelling voor de overname, zij was verpleegkundige. Annet daarentegen voelde er samen met Robert wel wat voor. Ze was net als haar vader paardengek.

Er werd een buitenbak en stapmolen aangelegd en vergunning aangevraagd voor een overdekte rijhal. De stallen werden verbouwd tot paardenstallen. Ondertussen gaf Han les, richtte paarden af en verzorgde de pensionpaarden. Annet hielp hem daarbij hoewel ze nog een baan had. Toen in 1997 de overdekte rijhal klaar was, nam Annet ontslag. Ze had intussen haar instructeursdiploma gehaald en kon dus nu ook les geven. Zo hebben ze jarenlang samen gewerkt. Annet zegt dat haar vader haar leermeester is geweest. Hij leerde haar alles over paarden, het rijden en de omgang hiermee. Ze is met en tussen de paarden opgegroeid. Geleidelijk gaf Han de verantwoordelijkheid over aan Robert en Annet. Wel bleef Han menlessen geven en lessen in het koetsiersbewijs. Hij bleef actief op het bedrijf meehelpen. Ook zette hij zich samen met andere vrijwilligers in voor het onderhoud en behoud van de men-en ruiterpaden in de Slangenburg. Met het africhten van menpaarden werd gestopt.

In 2011 hebben Annet en Robert stal”de Lange Wilm overgenomen. Han verricht nog wel veel hand-en spandiensten op het bedrijf. de Lange Wilm is nu een volledige pensionstal. Een mooie bijkomstigheid is dat de stal direct gelegen is aan de Slangenburg, waar mensen met hun paarden gebruik kunnen maken van de aangelegde ruiter en menpaden.

Door een vervelend ongeval van Annet kunnen er geen paaarden meer worden afgericht. Ze heeft de overstap gemaakt van onder het zadel rijden naar het aangespannen rijden. Daarin wordt les gegeven alsmede in het paardrijden ( dressuur,springen) en longeren. Ook is het sinds kort weer mogelijk om de rijhal af te huren. De lessen worden gegeven door Annet en werknemer Vera Huntink. Vera had als 10-jarig meisje haar pony in pension staan. Zij is nu sinds drie jaar in dienst als stalmedewerker en gediplomeerd instructrice. Robert werkt buitenshuis, maar in zijn vrije tijd druk op het bedrijf.

Han, Annet en Robert hebben samen de huidige stal opgebouwd en zijn van plan in de toeekomst activiteiten te organiseren met als doel meer mensen en hun paarden te laten genieten van de Lange Wilm en de omgeving.

Waar de naam ” de Lange Wilm ” vandaan komt is helaas niet bekend. Er is wel onderzoek naar gedaan, maar dit geheim is nooit onthuld.

artikel uit; Slangenbrugh-bode winter 2014